Aktive ældre

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores mission at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og deres netværk.

Aktivitetscentre og aktivitetshuse

I Aalborg Kommune har vi et rigt og varieret aktivitetstilbud til kommunens borgere i form af 36 aktivitetscentre/huse, fordelt med 12 i Nord, 10 i Øst og 14 i område Vest. 

Ud af de 36 er de 10 aktivitetscentre uden fast tilknyttet personale og dermed fuldt brugerstyrede. Her giver kommunens udlån af lokaler mulighed for, at friske brugere kan deltage i sociale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter.

De resterende 26 er aktivitetshuse, hvor der er tilknyttet personale. Her er der mulighed for støtte til, at de svagere borgere kan være aktivt deltagende.

Mange af aktivitetscentrene/husene er placeret i forbindelse med plejehjemsboliger eller andre enheder indenfor Ældre og Sundhed, hvor borgeren ofte kommer.

Aktiviteter og socialt samvær

Aktivitetsområdet er kendetegnet ved et bredt udbud af aktiviteter - baseret på både professionelle og frivillige kræfter. Aktiviteterne er et tilbud efter Servicelovens §79 med et aktiverende og forebyggende sigte. Sagt med andre ord, tilbydes der aktiviteter, som er med til at udvikle og vedligeholde borgerens funktionsniveau og sociale relationer.

Dette gøres ved at tilbyde forskellige former for meningsfulde aktiviteter, eksempelvis forskellige fysiske aktiviteter, socialt samvær samt mulighed for at bruge sine ressourcer til at være noget for andre.

Personalet i aktivitetshusene udfylder flere forskellige funktioner. Dels hjælper personalet de svagere borgere, så de også har mulighed for at deltage i aktiviteterne. Dels fungerer personalet som koordinatorer for de forskellige aktiviteter og støtter op om de frivillige kræfter. De starter gerne aktiviteterne op for derefter, hvis muligt, at overdrage aktiviteten til en frivillig holdleder.

På alle aktivitetscentre/huse er der mulighed for at købe kaffe og the og flere steder er der mulighed for at købe mad.

Aktiv når det passer jer

Mangler I et sted at mødes til kaffe søndag eftermiddag?
Eller har I brug for et sted at samles om aftenen eller i weekenderne til f.eks. strikkecafé, korsang, kortspil, linedans eller yoga?

Fra efteråret 2017 øger Aalborg Kommune adgangen til aktivitetscentre/huse ved at indføre adgangsmulighed med sygesikringskort, som man kender det fra bibliotekerne. Så nu har I mulighed for også at lave aktiviteter udenfor normale åbningstider.

 

Del indhold